#Sever 1#Sever 2

Nội dung phim

Trả thù nữ nhân viên mất nết đã gài nó vào câu chuyện như này, những cái ngày vừa qua người nữ nhân viên đó đã cố tình tạo ra tình huống đó đã cố tình gạ gẫm nó làm điều ấy và vì con em nhân viên này xinh gái mà nó đã không thể kiềm chế được bản thân mình và đây chính là cái lúc mà nó đã có những cái hành động những cái ham muốn kiểu ấy để biết nó là sao ấy nhỉ, không biết nói như nào nhưng mình luôn thấy những cái sự thật đó là cái hay hấp dẫn khác biệt vì những cái điều ấy nó là cái điều ấn tượng mà nhỉ, và đây chính là cái lúc mà mỗi người chúng ta cần phải xem và để ý đến nó được không nào, và đặc biệt ở nó là gì nhỉ

Diễn viên tham gia phim

N/A