#Sever 1#Sever 2

Nội dung phim

Một ngôi trường phép thuật với những cái đáng học hỏi ấy nhỉ ,vì những cái ngôi trường như này đều có được kiểm soát rất kĩ, mình nhìn những cái điều ấy mình nhìn cái cách mà người ta nói chuyện và học tập thì mình dường như hiểu ra được rất nhiều thứ và đặc biệt ở nơi đây đó là cái khiến mình chờ mong, nhiều khi những cái cảm xúc đó đều đã được mình thổ lộ cho mỗi người xem như các bạn biết được ấy nhỉ, mọi người nghĩ sao về điều ấy nhỉ, nói cho cùng mình và mọi người có lẽ là thích thú với nó đúng không nào phải chứ các thánh dâm của tôi ơi

Diễn viên tham gia phim

N/A