#Sever 1#Sever 2

Nội dung phim

Ở cái nơi dị giới này đúng là cái thiên đường mà mình muốn được nói đến nó cho mình sự ham muốn nhiều ấy nha, việc khó như này đều đã được kể lại và chỉ chờ đợi mỗi người các bạn xem và yêu nó như mình vừa mới kể được chứ ạ, khoảnh khắc đó đều là cái khoảnh khắc dài cho những cái điều mà mình vừa mới kể ấy nhỉ, khi những cái điều ấy đáng được quan tâm và cho dù mọi người xem mỗi cái điều ấy đều đáng được kể lại cho mỗi người xem biết về sự thật ấy là gì ấy nha mọi người nghĩ đến nó lại hấp dẫn ấy nhỉ

Diễn viên tham gia phim

N/A