#Sever 1#Sever 2

Nội dung phim

Sau khi cứu chữa cho những người đó bất ngờ có một nữ quỷ rất kì lạ xuất hiện. Nữ quỷ này rất kì lạ không đến tấn công cô gái thiên thần. Mà là đến để giúp đỡ làm cho cô gái thiên thần vừa mới giúp một người giải tỏa năng lượng dâm dục trong người. Cô gái thiên thần đã nhanh chóng quay trở về trường và một người cũng bị năng lượng dâm dục xâm nhập. Và lại một lần nữ cô gái thiên thần đó đã cùng với thầy hiệu trường cùng với nhau làm tình đụ nhau. Để cho thầy giáo được giải tỏa năng lượng dâm dục trong người. Thì ra nữ quỷ muốn giúp đỡ như thế

Diễn viên tham gia phim

N/A